top of page

Eesti prügi visualiseeritult

jäätmete mass

mõõtühik

titanic.png

Titanicu laev = 52 310 tonni

2020

Eesti jäätmete kogusumma 2020. aastal = 16 690 000 tonni

ehk umbes kolmesaja üheksateistkümne titanicu laeva mass, visualiseeritud jäätmetüüpidena

2020-eesti-jäätmed-tüüpidena.jpg
titanic-olme.png

olmejäätmed
(sh pakendijäätmed)

4%

titanic-põlevkivi.png

põlevkivijäätmed
67%

titanic-ehitus.png

ehitusjäätmed

18%

titanic-muu.png

muud tööstusjäätmed (sh reoveekäitlus)

9%

titanic.png

Põllumajandus ja toiduainete töötlemine ja muud jäätmed

2%

2021

Eesti jäätmete kogusumma 2021. aastal = 19 360 000 tonni

ehk umbes kolmesaja seitsmekümne titanicu laeva mass

eestijäätmed2021-kogu-ja-ohtlikud.jpg
titanic-ohtlikud.png

ohtlikud jäätmed
1 590 000 tonni

2021. aastal jäätmete ladestamine prügilatesse = 6 520 000 tonni

ehk umbes saja kahekümne nelja titanicu laeva mass, visualiseeritud jäätmetüübi järgi

ladestamine-prügilatesse.jpg
titanic-põlevkivi-koldetuhk.png

põlevkivikoldetuhk

3 087 769 tonni

titanic-põlevkivi-lendtuhk.png

põlevkivilendtuhk

2 295 202 tonni

titanic-põlevkivi-poolkoks.png

põlevkivi poolkoks
910 866 tonni

titanic.png

muu
223 139 tonni

Tavajäätmega tegevad prügilad

mõõtühikud

oleviste-mõõtühik.jpg

Oleviste kiriku torn

erm1111111-müõõõteülpfsdfasdgf.jpg

ERMi peahoone = ~2,55 ha

tallinna-prygila-4-1170x650.jpg

Tallinna prügila ladestusala = 4 100 000 m³

ehk umbes 160 m x 160 m x 160 m

oleviste-tallinnaprugila-latest.jpg

Tallinna Prügila avati aastal 2003. Prügila asub Jõelähtme vallas ning kogu ladestusala suurus on 4 100 000 m³. Arvestuste kohaselt ei tohiks prügila täituda enne 2043. aasta lõppu, jooksvalt toimuvad sulgemistegevused.

paikre.jpg

Paikre prügila ladestusala = 2 270 000 m³

ehk umbes 131,3 m x 131,3 m x 131,3 m

oleviste-paikre.jpg

Paikre Prügila avati 2006. aastal Pärnumaal. Ladestusala suurus on 2 270 000 m³, kuhu 2015. aasta lõpu seisuga oli ladestatud 280 000 m³ prügi. 

uikala.jpg

Uikala prügila ladestusala = 1 000 000 m³

ehk umbes 100 m x 100 m x 100 m

oleviste-uikala.jpg

Uikala prügila avati 2002. aastal Ida-Virumaal. Prügila ladestusmaht on 1 000 000 m³. 2015. aasta lõpu seisuga on sellest ära kasutatud 240 000 m³.

Väätsa_prügila_(Maa-amet_kaldaerofoto_ID4042250_2020-09-18).jpg

Väätsa prügila ladestusala 13 hektarit

ehk umbes viis ERMi peahoone pindala

väätsaprügila.jpg

Väätsa Prügila avati 2001. aastal Järvamaal. Prügila ladestusala pindala on 13 hektarit, millest 2015. aasta lõpuks oli jäätmetega kaetud 3,8 hektarit.

torma-prygila.jpg

Torma prügila ladestusala > 4,1 hektarit = ?

ehk rohkem kui 1,6 ERMi peahoone pindala

tormaprügila copy.jpg

Torma prügila avati 2001. aastal Jõgevamaal. Kolme ladestusala suurus kokku 4,1 hektarit, neljanda ladestusala suurus on kolkaplika.newsletteri toimetusele teadmata.

Iru_power_plant_edited.png

Iru põletusjaama aastane võimekus = 260 000 tonni prügi

ehk umbes viie titanicu laeva mass

iru.jpg

Kasutatud allikad:


Statistikaamet (massid): Link
Keskkonnaagentuur (jäätmetüübid): Lae alla pdf
Keskkonnaagentuur (ladestamine prügilatesse): Link

Prügilate mahud:

https://tjt.ee

https://www.uikalaprugila.ee/

https://paikre.ee

http://www.prygila.ee
https://tormaprugila.weebly.com/

Vikipeedia (Iru põletusjaam): Link

 

Vaata veel:

 

Töötavate prügilate (sh. ohtlike jäätmetega tegelevate prügilate) asukohad 2022. aastal: Link

Prügilate (sh. inventaarprügilate) asukohad läbi aegade: Link
 

Jäätmete ringlussevõtu võimekuse analüüs 2023. aastal: Link

Põlevkivi energeetika ajalugu: Link

 

bottom of page